Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji
Ryszard Oleś-Adamiecki
0) { $pyt="SELECT * FROM realizacje WHERE id=$idr"; $wyn=mysql_query($pyt); echo mysql_error(); if($wyn && mysql_numrows($wyn)>0 ) { $lista_akt="
\n"; $w=mysql_fetch_assoc($wyn); $lista_akt.="".$powrot_txt[$lng].""; $lista_akt.="

".$w['nazwa'.$wer]."

"; $lista_akt.="
".$w['tresc']."
"; $lista_akt.="
"; $pyt="SELECT z.zdj, z.nazwa".$wer." AS nazwa FROM zdjecia z WHERE z.idr=$idr ORDER by z.pozycja desc"; $wyn=mysql_query($pyt); echo mysql_error(); if($wyn && mysql_numrows($wyn)>0 ) while($z=mysql_fetch_assoc($wyn)) { $mini=""; if($z['zdj']!="") { $mini="".$z['nazwa']."
"; $lista_akt.="".$mini.""; } } $lista_akt.="
"; $lista_akt.="
\n"; } echo $lista_akt; } else { $pyt="SELECT tresc".$wer." FROM strony WHERE id=1"; $wyn=mysql_query($pyt);echo mysql_error(); list($tresc_)=mysql_fetch_row($wyn); $pyt="SELECT r.*, (SELECT z.zdj FROM zdjecia z WHERE z.idr=r.id ORDER by z.pozycja desc LIMIT 1) AS img FROM realizacje r ORDER BY id DESC";//WHERE r.id=$idr "; $wyn=mysql_query($pyt); echo mysql_error(); if($wyn && mysql_numrows($wyn)>0 ) { $lista_akt="
\n"; while($w=mysql_fetch_assoc($wyn)) { $link=$w['id'].",$lng,realizacje.html"; $mini=""; if($w['img']!="") { $mini="".$w['nazwa'.$wer]."
"; } $lista_akt.="".$mini.""; $lista_akt.="
"; } $lista_akt.="
\n"; } else $lista_akt="Brak wpisów"; ?>
address: 43-300 Bielsko-Biała ul. Piekarska 50
tel/fax +48 338168951 mobile +48 602697715 poczta@stalex.pl
Adresse: 43-300 Bielsko-Biała ul. Piekarska 50
Tel/Fax +48 338168951 Mobiltel +48 602697715 poczta@stalex.pl
recapito: 43-300 Bielsko-Biała ul. Piekarska 50
tel/fax +48 338168951 cell +48 602697715 poczta@stalex.pl
adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Piekarska 50
tel/fax +48 338168951 tel. kom. +48 602697715 poczta@stalex.pl
Mobi
Copyright © 2010. STALEX. Wykonanie: WizjaNet